Căn hộ cao cấp dù giá cao vẫn bán chạy, vấn đề nằm ở “chất” của dự án