“Căn hộ hàng hiệu” và chiến lược đầu tư tiện ích bạc tỷ cho cư dân