Có nên bán nhà phố để mua căn hộ trong dự án nhiều cây xanh?