ĐỊA ỐC KHU NAM 2018: CUỘC VƯỢT VŨ MÔN HOÁ RỒNG NGOẠN MỤC CỦA HÀNG LOẠT TÊN TUỔI MỚI