Hưng Lộc Phát ký kết với Hoà Bình thi công dự án căn hộ “Detox & Healthy”