Khách hàng ngày khó tính hơn trong việc chọn lựa nơi an cư