Khu Nam dẫn đầu nguồn cung mới và tiêu thụ căn hộ TP.HCM