Những cảm xúc lắng đọng sau đêm nhạc tri ân 2.000 cư dân của Hưng Lộc Phát