NHỮNG CHUYỂN BIẾN ĐẰNG SAU CƠN SỐT ĐẤT NỀN, NHÀ PHỐ KHU NAM