Phân khúc căn hộ cao cấp sẽ có sự tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2018