Phân khúc căn hộ cao cấp sẽ có sự tái cơ cấu trong năm 2018