Sức mua căn hộ cao cấp không bị ảnh hưởng sau sự cố cháy chung cư