Back to top

Căn hộ chung cư và “quyền thoát hiểm”

Người mua nhà, trước khi nhìn vào hệ thống tiện ích hay những lời quảng cáo của chủ đầu tư, thì hãy nhìn vào hệ thống phòng chữa cháy… Khu vườn cảnh cách ly khói, lửa lại Green Star Sky Garden. Xuống tiền mua căn hộ, thứ đầu tiên mà người tiêu dùng phải đòi…

Read More